Bedrijf oprichten

Cultuurverschillen

Er zijn niet alleen verschillen in wet- en regelgeving tussen Nederland en Duitsland. Hoewel dichtbij, zijn er wel degelijk ook cultuurverschillen tussen beide landen. Denkt u bijvoorbeeld aan de sociale omgangsvormen. De Duitsers zijn formeler, maar zijn ook gewend ruim verzorgde catering bij business meetings en verwachten in de omgang met een potentiele zakenpartner aan tafel te zitten met iemand die kennis van zaken heeft.
U zult merken dat de manier van werken in Duitsland veel planmatiger is, terwijl u misschien meer een Nederlandse benadering heeft van ‘kijken waar het schip strandt’. Duitsers bereiden zich grondig voor, voordat ze een buitenlands avontuur of project aangegaan. Afspraken leggen zij zoveel mogelijk schriftelijk vast en een zakenvoorstel passeert meestal meerdere afdelingen en personen voordat het wordt goedgekeurd. In veel bedrijven beslist uiteindelijk de directeur. Neemt u dus uw tijd voor het proces; een snelle reactie ligt vaak niet voor de hand. Bekendheid met de zakelijke cultuurverschillen maken uw plannen in Duitsland makkelijker uitvoerbaar. Bereid u daarom goed voor en verdiep u in de culturele verschillen van uw Duitse handelspartner.
© kvk