Bedrijf oprichten

Sociaal stelsel

Het sociaal stelsel bestaat in Duitsland onder meer uit het garanderen van een bestaansminimum via sociale bijstand en uit dekking in geval van ziekte, werkloosheid en hulpbehoevendheid.
Dankzij de verzekeringsplicht voor werknemers wordt een groot deel van de bevolking bestreken door het vangnet van de sociale verzekeringen. Hierbij heeft de wetgever echter een grote mate van eigen verantwoordelijkheid toegekend aan zelfstandig ondernemers.
Het onderstaande overzicht is bedoeld als oriëntatie voor beginnende ondernemers in Duitsland.