Bedrijf oprichten

Hoe en wat

Grondwettelijk geldt in Duitsland vrijheid van vestiging van een onderneming. Dat will zeggen dat ook voor u in principe de in 1869 afgekondigde artikel in de Duitse Grondwet geldt: Het drijven van een onderneming is iedereen toegestaan voor zover in de wet geen uitzonderingen of beperkingen zijn opgenomen. Vrijheid van ondernemen geldt voor alle zaken in de handel en een groot aantal leveringen van diensten. De vrijheid van ondernemen houdt globaal in dat u de vrijheid heeft om een bedrijf te beginnen. Met de feitelijke uitoefening zult u te maken krijgen met verschillende Voorschriften en Verplichtingen.
Ondernemers die een bedrijf in Duitsland willen oprichten, moeten dit binnen één maand aan het Gewerbeamt bij de gemeente melden. Deze meldingsplicht geldt ook bij verlegging dan wel beëindiging van een zelfstandige bedrijfsinrichting of een filiaal of als een bestaand bedrijf haar bedrijfsactiviteiten wijzigt of uitbreidt.
Verder moeten vennootschappen zich bij het oprichten van een onderneming laten inschrijven in het handelsregister. De aanmelding dient in het Duits te geschieden en vindt plaats bij het Amtsgericht (kantongerecht). Elke inschrijving moet formeel gelegaliseerd worden, wat betekent dat de handtekeningen door een notaris gewaarmerkt moeten worden.
Een filiaal onder de naam van een Nederlands bedrijf in Duitsland (‘Zweigniederlassung‘) moet, zoals elke onderneming in Duitsland, worden aangemeld bij het Gewerbeamt en ingeschreven worden in het Handelsregister bij het Amtsgericht. Voor wat betreft de stukken die vereist zijn voor de inschrijving, moet het waarmerk van een Nederlandse notaris voorzien zijn van een apostille. Pas dan is het waarmerk gelijkwaardig aan het Duitse. Buitenlandse documenten moeten in beginsel door een door de rechtbank beëdigde vertaler vertaald worden. De vereisten van de aanmelding worden bepaald door de rechtsvorm waarin de buitenlandse onderneming gedreven wordt. Verder moet elke verandering van de buitenlandse onderneming in het Duitse Handelsregister worden ingeschreven.
Voor de melding bij het Gewerbeamt moet een ondernemer een uittreksel uit het handelsregister (voor vennootschappen), een kopie van een vergunning (indien noodzakelijk) en de huur- of pachtovereenkomst meenemen. Het niet aanmelden van een onderneming bij het Gewerbeamt wordt bestraft met een boete van maximaal 1.000 euro. Het Gewerbeamt controleert overigens niet of de ondernemer over de juiste vergunningen beschikt. Het zal de ondernemer waarschijnlijk wel attenderen op de vergunningen die nodig zijn.
Door de aanmelding wordt de onderneming automatisch ingeschreven bij de belastingdienst. De belastingdienst stuurt dan een vragenformulier. Hierbij krijgt de onderneming tevens een belastingnummer, waarmee alle belastingen in Duitsland betaalt dienen te worden. Voor intracommunautaire transacties heeft men in Duitsland een ID-nummer (‘Umsatzsteueridentifikationsnummer‘) nodig. Dit nummer kan aangevraagd worden bij het Bundesamt für Finanzen, www.bff-online.de. Het Finanzamt in Kleve is onder andere belast met belastingzaken voor Nederlandse bedrijven.
Meer informatie:
• Finanzamt Kleve,
Emmericher Str. 182, 47533 Kleve, Duitsland
Telefoon: +49 2821 8031
Fax: +49 0800 100 9267 5116
Indien nieuw opgerichte bedrijven werknemers in dienst nemen, moet men hiervan opgave bij de Krankenkasse (het ziekenfonds) doen. Binnen een week na de oprichting van het bedrijf zal de ondernemer de aard van het bedrijf, het aantal verzekerden en de dag van oprichting bij de ‘Berufsgenossenschaft‘ (wettelijke ongevallenverzekering) moeten melden.