Onderwijs

Beroepsopleiding

De kern van de beroepsopleiding in Duitsland is het opleiden in het bedrijf. In 2015 zijn er 2243 contracten tussen bedrijven en leerlingen in de regio afgesloten. Vooral in de metaalsector en de elektrotechniek zijn gewilde beroepen en tonen een toename tegenover 2014. Opleidingen in de horeca zijn wat minder populair.
© DIHK

Een beroepsopleiding duurt doorgaans drie jaar. Het bedrijfsleven ziet zich als de eigenaar van het duale systeem en investeert er in. Innovatief opleiden is een belangrijke factor voor het concurrentievermogen van de Duitse industrie. Veel MKB-bedrijven, maar zeker de grote bedrijven, hebben eigen opleidingsafdelingen. Binnen deze afdelingen werken naast vaktechnische ook onderwijskundige specialisten. Maar ook de overheid investeert. De samenwerking tussen de Bondsregering en het bedrijfsleven bij de innovatie van het beroepsonderwijs is in het Berufsbildungsgesetz verankerd.
In het Duitse beroepsonderwijs is de rol van de Kamers (de Industrie- und Handelskammer, de Handwerkskammer of de Landwirtschaftskammer) cruciaal. Bijvoorbeeld worden het accrediteren van de leerplaatsen en de organisatie van de praktijkexamens waargenomen door de Kamers. De leerlingen worden op twee momenten getoetst: Halverwege vindt de “Zwischenprüfung” plaats, en aan het eind de “Abschlussprüfung”. Beide examens bestaan uit een theoretisch examen en een individueel praktijkexamen. Dit praktijkdeel wordt afgenomen onder de regie van de Kamers.