Netwerken en coöperaties

Commissie voor de Ruimtelijke Ordening

In 1967 is de Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening ingesteld. In deze commissie werken Nederlandse grensprovincies, de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, ministeries, kvk en IHKs, EDR, Euregio en steden en gemeenten nauw samen.
Er zijn twee subcommissies ingesteld. De subcommissie Noord met als werkgebied het gebied tussen het Münsterland en de Noordzee heeft als taak ruimtelijke plannen te bespreken die effect hebben in het Duits-Nederlandse grensgebied. Het doel daarvan is af te stemmen en oplossingen te vinden voor gezamenlijk ruimtelijke problemen. Denk aan plannen op het gebied van infrastructuur, woningbouw, energieopwekking, bedrijven en detailhandel in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland.
Door dit werk wil de commissie de samenwerking voor ruimtelijke ordening verbeteren. Ook probeert de subcommissie Noord het belang van de grensregio's te bepleiten bij de hogere overheden. De commissie geeft aanbevelingen die niet bindend zijn.