Netwerken en coöperaties

EDBF - Grenzeloos netwerken

Het Eems Dollard Business Forum is een platform van de gemeenten Leer, Oldambt en Vlagtwedde samen met de Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg. Doel is de Duits-Nederlandse samenwerking op economisch gebied te ondersteunen. De ervaring leert dat veel ondernemers met de gedachte spelen om zaken te doen met de Duitse buren, maar niet weten hoe ze dit gestalte moeten geven. Het EDBF biedt handvatten en motiveert ondernemers om succesvol de Duitse markt te betreden.
Het Eems Dollard Business Forum faciliteert Duitse en Nederlandse ondernemers bij het zaken doen met de buren door middel van het organiseren van themabijeenkomsten onder tweetalige begeleiding. Aansluitend aan de themabijeenkomsten is er volop gelegenheid tot netwerken, eventueel met ondersteuning van het EDBF. Ook buiten de bijeenkomsten om kan het EDBF ondernemers met elkaar in contact brengen.