Netwerken en coöperaties

Eems Dollard Regio (EDR)

De Eems Dollard Regio (EDR) is een grensoverschrijdend openbaar lichaam in het noordelijkste Nederlands-Duitse grensgebied en werd in 1977 opgericht. Het doel van de EDR is om als informatie- en coördinatiepunt de samenwerking van de rond 100 leden – waaronder gemeenten uit de provincies Drenthe en Groningen, de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, evenals aan Duitse kant Städte, Landkreise, Gemeinden, Samtgemeinden, de Ostfriesische Landschaft, Industrie- und Handelskammern en Handwerkskammern uit Ostfriesland, het Emsland en Cloppenburg – te ondersteunen en bestaande contacten te intensiveren. Daarbij gaat het om de gemeenschappelijke belangen onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bevordering van de regionale economie en cultuur. De EDR wil echter vooral aanzetten tot contacten tussen de bevolking aan beide zijden van de grens en deze contacten intensiveren en verdiepen. Daardoor helpt zij bestaande barrières tussen landen te overwinnen. Verder adviseert en ondersteunt de EDR organisaties, ondernemingen en burgers bij Nederlands-Duitse zaken en vertegenwoordigt zij de belangen van de grensregio en haar leden bij nationale en internationale instanties. Bovendien draagt de EDR zorg voor het realiseren en uitvoeren van het INTERREG V A-programma van de Europese Unie.
Het kantoor is gevestigd aan de Nederlands-Duitse grens te Bad Nieuweschans.
www.edr.eu