Delegasyonlar ve İş Seyahatleri

Ister politik, ister ekonomik, ister kurumsal düzeyde olsun: kişisel ziyaretler iş ortaklarıyla iyi ilişkiler kurmanın ana yoludur.  Ticaret odamızın hizmetleri arasında, iş seyahatlerinin organizasyonu ve danışmanlığı bulunmaktadır. Hizmetlerimizi geniş bir hedef kitleye, uluslararası yöneticiler ve iş adamları için küçük iş seyahatlerinden, özel sektör dernekleri veya devlet düzeyindeki kuruluşlardan politik delegasyonlara  kadar, sunuyoruz.  Amacımız, Doğu Frisia ve Papenburg'a yapacağınız seyahatinin sorunsuzca yürümesi, iyi organize edilmiş ve elbette ki karşılıklı olarak başarılı olmasıdır.
Özellikle aşağıdaki hizmetleri ve avantajları sunuyoruz:
  • Doğu Frisia ve Papenburg boyunca delegasyonların veya küçük ölçekli iş seyahatlerinin organizasyonu, uygulanması ve ilgilenilemesi.
  • İş toplantıları planlaması, şirket ve fabrika ziyaretleri.
  • Profesyonel değişimleri teşvik etmek için bir veya daha fazla sektörden (delegasyonun kompozisyonuna göre) yerel şirketleri ve çarpanları davet etmek.
  • Olayların, briefing‘lerin, konferansların, ağ etkinliklerinin ve yuvarlak masa toplantılarının organizasyonu ve yönetimi ile konuşmacıların seçilmesi ve davet edilmesi.
İlgili kişi
IHK Ostfriesland Papenburg`dan Murat Özdemir
Tel: 04921 8901-73
Email: murat.oezdemir@emden.ihk.de